GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

Zakup i dostawa sprzętu do ratownictwa wysokościowego

  • W związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie zakup i dostawa sprzętu do ratownictwa wysokościowego.Dodatkowe informacje na bazie konkurencyjnosc i pod linkiem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233374

--------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę sprzętu do ratownictwa wysokościowego w ramach projektu „„Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" informujemy, iż:

 Złożone zostały 4 oferty. Kwota najkorzystniejszej oferty to 73 600 zł brutto. Oferta spełniła wszystkie wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym.

 Firma która wygrała ofertę: „SZULC” Sprzęt ratowniczy i szkolenia Makary Szulc

Pozostałe firmy:

Sklep Pożarniczy REMIZA24
ul. Półko 50, 62-817 Żelazów
Liczba punktów: 88,35

Taternicki.pl Anna krawczyk-Wojciechowska
Al. Wolności 4, 42-217 Częstochowa
Liczba punktów: 99,49

ROJAM Major, Predkiel sp.j.
ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk
Liczba punktów: 95,62

Dziękujemy za złożenie ofert

Link do rostrzyfnięcia na bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233374

Załączniki

Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca NaczelnikaJakub Dąbrowski

Zastępca Naczelnika: Jerzy Godawski

Szef Szkolenia: Kamil Krechlik

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: