GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

Zapytanie o koordynatora

W związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrz centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej.Istotne informacje w załącznika

-----------------------------------------

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia koordynatora projektu w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górski pogotowia ratunkowego" informujemy, iż: 

Złożone zostały 3 oferty. Kwota najkorzystniejszej oferty to 50 400 zł. Oferta spełniła wszystkie wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym. Osoba która złożyła ofertę i wygrała ofertę (100 pkt.): Karolina Kiwior 

Dziękujemy za złożenie ofert 


Załączniki

Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca NaczelnikaJakub Dąbrowski

Zastępca Naczelnika: Jerzy Godawski

Szef Szkolenia: Kamil Krechlik

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: