GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

Informacje o Projekcie

Projekt nr. PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pod nazwą „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" w skrócie PIMReC realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest budowanie silnej współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi
i ukraińskimi instytucjami poprzez wspólne spotkanie i poprawę bezpieczeństwa turystyki górskiej. Cele te zostaną osiągnięte dzięki:

  • przebudowaniu i adaptacji dawnego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pip Ivan, jako stacja ratownicza funkcjonująca przez cały rok;
  • opracowanie najwyższej klasy wspólnego polsko-ukraińskiego szkolenia dla ratowników górskich ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych technik ratunkowych w różnych warunkach pogodowych, w tym studia przypadków;
  • tworzenie mechanizmów reagowania kryzysowego i sposobów interakcji z odpowiednimi służbami w przypadku życia turystów i zagrożenia dla zdrowia;
  • stworzenie platformy usług elektronicznych jako skutecznego źródła informacji z jednej strony do wymiany doświadczenie w tym materiały szkoleniowe między polskimi i ukraińskimi zespołami ratownictwa wysokogórskiego, a z drugiej strony narzędzie do informowania turystów o środkach zapobiegawczych związanych z przebywaniem w obszarach górskich, informacje o zagrożeniach i prognozach meteorologicznych.
Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca NaczelnikaJakub Dąbrowski

Zastępca Naczelnika: Jerzy Godawski

Szef Szkolenia: Kamil Krechlik

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: