GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

Szkolenie Ratownika Narciarskiego

OFERTA SZKOLENIOWA GRUPY BIESZCZADZKIEJ GOPR:
W DNIACH 06-08.01.2020 ORGAINIZUJEMY KURS W ZAKRESIE TRANSPORTU OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY NA ZORGANIZOWANYCH TERENACH NARCIARSKICH.
(Wymagany do uzyskania uprawnień Ratownika Narciarskiego)
...
Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Na zorganizowanych terenach narciarskich funkcje ratownika narciarskiego może pełnić osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Warunki dopuszczające na egzamin kwalifikacyjny:
- ukończone 18 lat
- zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie drogą mailową na adres bieszczadzka@gopr.pl (imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz dane potrzebne do wystawienia Faktury VAT)
- dokonanie wpłaty - 250 zł brutto za egzamin kwalifikacyjny na rachunek bankowy GBi GOPR lub osobiście w sekretariacie GBi GOPR, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
- posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich.
- ubezpieczenie OC, NW.
- Posiadanie odpowiedniego sprzętu narciarskiego.
Warunki dopuszczające do kursu ewakuacji zimowymi środkami transportu:
- zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym
- dokonanie opłaty za kurs 2800 zł brutto,- na rachunek bankowy GBi GOPR lub osobiście w sekretariacie GBi GOPR, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
- ubezpieczenie OC, NW
- posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich.,
- posiadanie odpowiedniego sprzętu narciarskiego
Cena kursu nie obejmuje: kosztu karnetów narciarskich, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztu ubezpieczenia. W przypadku braku indywidualnego ubezpieczenia OC, koszt kursu zostanie podwyższony o ubezpieczenie.
Grupa Regionalna GOPR Grupa Bieszczadzka informuje, że warunkiem odbycia się kursu jest zebranie co najmniej 3 osób zainteresowanych posiadających zaliczony egzamin kwalifikacyjny. Grupa Bieszczadzka zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca oraz daty odbycia się egzaminu kwalifikacyjnego jak i kursu oraz do jego odwołania.

Szczegółowe informacje u Szefa Szkolenia Bieszczadzkiej Grupy GOPR:

Jerzy Godawski
tel. 603449511

email: j.godawski@goprbieszczady.pl

Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca NaczelnikaJakub Dąbrowski

Zastępca Naczelnika: Jerzy Godawski

Szef Szkolenia: Kamil Krechlik

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: