GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

Szkolenie Ratowników Narciarskich

Grupa Bieszczadzka GOPR organizuje KURS W ZAKRESIE TRANSPORTU OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY NA ZORGANIZOWANYCH TERENACH NARCIARSKICH.

(Wymagany do uzyskania uprawnień Ratownika Narciarskiego) 

Informujemy że zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. 
Na zorganizowanych terenach narciarskich funkcje ratownika narciarskiego może pełnić osoba która ukończyła szkolenie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Warunki dopuszczające na egzamin kwalifikacyjny:

- ukończone 18 lat 
- zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie drogą mailową na adres bieszczadzka@gopr.pl (imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz dane potrzebne do wystawienia Faktury VAT) 
- dokonanie wpłaty - 150,00 zł netto za egzamin kwalifikacyjny na rachunek bankowy GB GOPR lub osobiście w sekretariacie GB GOPR, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 
- posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich. 
- ubezpieczenie OC, NW. 
- Posiadanie odpowiedniego sprzętu narciarskiego.

Warunki dopuszczające do kursu ewakuacji zimowymi środkami transportu:

- zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym 
- dokonanie opłaty za kurs 1.500 zł netto na rachunek bankowy GB GOPR lub osobiście w sekretariacie GB GOPR, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 
- ubezpieczenie OC, NW 
- posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich., 
- posiadanie odpowiedniego sprzętu narciarskiego

Cena kursu (2.029,50 zł brutto) nie obejmuje: kosztu karnetów narciarskich, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztu ubezpieczenia. W przypadku braku indywidualnego ubezpieczenia OC, koszt kursu zostanie podwyższony o ubezpieczenie.

Grupa Regionalna GOPR Grupa Bieszczadzka informuje, że warunkiem odbycia się kursu jest zebranie co najmniej 3 osób zainteresowanych posiadających zaliczony egzamin kwalifikacyjny. Grupa Bieszczadzka zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca oraz daty odbycia się egzaminu kwalifikacyjnego jak i kursu oraz do jego odwołania.

Po ukończeniu kursu uczestnicy, którzy spełnią wymagania określone Art. 2 pkt 10 Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 Nr. 208 poz. 1241 z dnia 18.08.2011) otrzymają dyplom potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania ratownictwa narciarskiego na Zorganizowanych Terenach Narciarskich.

Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca NaczelnikaJakub Dąbrowski

Zastępca Naczelnika: Jerzy Godawski

Szef Szkolenia: Kamil Krechlik

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: